Ali Ergür

Hakkında

Ali Ergur 1966 yılında Atina'da doğdu. 1985 yılında Galatasaray Lisesi'ni bitirdi. Marmara Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 1989'da mezun oldu. Aynı üniversitede Siyaset ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisans (1992), Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde doktora çalışmalarını tamamladı (1997). Halen Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesidir. Ali Ergur'un başlıca çalışma alanı, müzik sosyolojisi dışında, kitle iletişimi ve yeni teknolojilerin toplumsal etkileridir.

Yayınevimizden Çıkmış Kitapları