Ahmed Adnan Saygun

Hakkında

Besteci- Etnomüzikolog,1907’de İzmir’de doğdu. İlk müzik derslerini 13 yaşındayken İsmail Zühtü, Rosati ve Macar Tevfik Bey’den aldı. 1924’te kendi kendine piyano, armoni ve kontrpuan çalıştı. 1928’de İzmir Erkek Lisesi’ne müzik öğretmeni olarak atandı. 1928’de devletçe açılmış olan sınavı kazanarak, müzik eğitimi için Paris’e gönderildi. Paris’te Schola Cantorum’da Vincent d’Indy ile kompozisyon, Eugene Borrel ile füg, armoni, kontrapuan ve kompozisyon, Paul Le Flem ile kontrapuan, Amedee Gastoue ile “chant Gregorien”, Edward Souberbielle ile org çalıştı. Saygun 1931’de yurda dönerek Ankara Musiki Muallim Mektebi’nde kontrpuan ve armoni öğretmenliğine başladı. 1934 yılında öğretmenlik ile birlikte Riyaset-i Cumhir Filarmoni Orkestrasına şef olarak atandı. Yine aynı tarihte İran Şahı’nın Ankara’yı ziyareti sebebiyle, Atatürk’ün isteği üzerine ve çok kısa sürede ilk Türk operası olan “Özsoy”u yazdı. 1936-39 yılları arasında İstanbul Belediye Konservatuvarı’nda öğretmenlik yaptı ve 1939 yılında Halkevleri Bürosu Sanat Müşaviri ve Halkevleri Müfettişi olarak Ankara’ya döndü. Bu göreve de 1950 yılına kadar devam etti. 1940’ta Ses ve Tel Birliği’ni kurarak çoksesli müziği tanıtıcı konserler düzenledi. Saygun, aralarında Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Heyeti ile Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu da olmak üzere birçok kuruluşta görev yapmıştır, yurt dışında da, 1946 yılından başlayarak bazı uluslararası kurumların yönetim kurulu üyeliklerinde bulunmuştur. 1946 yılında Ankara Devlet Konservatuarı’na kompozisyon öğretmeni olarak atandı ve emekli olduğu 1972 yılına kadar bu göreve devam etti. 1971 yılında Devlet Sanatçılığı Kanunu yürürlüğe girdikten sonra Devlet Sanatçısı ünvanı ilk olarak Ahmed Adnan Saygun’a verilmiştir. 1973 yılında İstanbul’a, şimdi adını taşıyan caddedeki eve yerleşti ve hayatının son 17 yılının eserlerini bu apartmanda verdi. Bu arada 1983 yılından itibaren kompozisyon ve etnomüzikoloji öğretmenliği yaptı. 1983 yılında da Profesörlük ünvanı, yine kendi alanında ilk olarak kendisine uygun görülmüştür. 1991’de öldüğünde Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda ve Bilkent Üniversitesi’nde kompozisyon öğretmenliğine devam ediyordu. Saygun, 1949 yılından itibaren birçok uluslararası müzikbilim kongresinde, etnomüzikolojik bildiriler sunmuştur.
Başlıca Yapıtları: Özsoy, Taşbebek, Kerem ve Köroğlu operaları, Yunus Emre Oratoryosu, Bir Orman Masalı ve Gılgamış Baleleri, 1 Keman Konçertosu, 1 Viyola Konçertosu ve 1 Piyano Konçertosu ile çeşitli oda müziği ve solo çalgı, koro ve vokal eserleri. Kompozisyon çalışmalarının dışında, müzikle ilgili yayınlanmış çeşitli kitapları makaleleri ve bildirileri bulunmaktadır (Bkz. http ://mssf.bilkent.edu.tr/turk/Adnan/).

Yayınevimizden Çıkmış Kitapları