Yayına Hazırlayan: Ayça Gürdal Küey Yayın Kurulu: Tevfika İk