Yansıtma 3-4;
Kasım - Aralık 2005
Yayın Yönetmeni: Tevfika Tunaboylu
 

İÇİNDEKİLER / Contents

SUNU
Presentation
Tevfika Tunaboylu-İkiz

HİSTERİ VE/VEYA SOMATİK HASTALIKLARDA YATIRIM OLARAK BEDEN
The Bodily Investments in Hysteria or Psychosomatic Illnesses
Marianne Baudin / Çeviren / Translated by / Burçin Alsancak

ÇOCUK VE PSİKOSOMATİK
Child and Psychosomatic
Neslihan Zabcı

ALEKSİTİMİ YAPISI VE RORSCHACH TESTİ
Alexythmia Structure and the Rorschach Test
Piero Porcelli / Çeviren / Translated by / İrem Erdem Atak

KORONERLİ HASTADAKİ RİSKLİ TUTUMLARIN
PSİKANALİTİK PSİKOTERAPİ İLE AYDINLATILMASI
Understanding the Risky Behaviours of the Patients with
Coronary Heart Disease by Psychoanalytic Psychotherapy
Panos Aloupis / Çeviren / Translated by / Burçin Alsancak

YANSITILAN YAS
The Mourning Projected
Tevfika Tunaboylu-İkiz / Bengi Pirim

SİNDİRİM SİSTEMİ BOZUKLUĞU HASTALIKLARINDA PROJEKTİF TEST
BULGULARI VE PSİKOSOMATİK ÖZELLİKLER
The Use of Projective Tests in the Diagnosis of Gastrointestinal Disorders and
the Related Psychosomatic Features
İrem Erdem Atak

BULİMİYA İLE HİSTERİK KUSMA ARASINDA BİR OLGU
A Case In-Between Hysterical Vomiting and Bulimia Nervosa
Bengi Pirim

BİR VİTİLİGO HASTASINDA RUHSAL SÜREÇLERİN RORSCHACH
TESTİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Evaluation of Psychic Processes of a Patient with Vitiligo
Through Rorschach Test
Ayşe Elif Yavuz
SEKİZ YAŞINDAKİ SEDEF HASTASI BİR ÇOCUĞUN RORSCHACH
TESTİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
The Rorschach Test Evaluation of an 8 years old Psoriasis Patient
Funda Akkapulu Kaya

ERGENLİKTE NEVROTİK KETLENME
Neurotic Inhibition in Adolescence
Michele Emmanuelli / Çeviren / Translated by / Fiona Faraci

CAT (CHILDREN’S APPERCEPTION TEST) TESTİ VE
TESTİN BELLAK'A GÖRE YORUMLANMASI
The Interpretation of CAT According to Bellak
Burçin Alsancak Sönmez / Serpil Günüç Karakay

YÖNLENDİRİLMEMİŞ GRUP OYUN TERAPİLERİ
Non-Directive Group Play Therapies
Özge Türk

ÇOCUK MASALLARININ PSİKANALİTİK YORUMLARINI
İNCELEMEYE YÖNELİK PERİ MASALLARI TESTİ (PMT)
The Psychoanalytic Interpretation of the Fairy Tale Test
Carina Coulacoglou, Maria Souyouldzoglou / Çeviren / Translated by / Zümrüt Balamur

LOUISA DUSS PSİKANALİTİK HİKÂYELER TESTİ
Louisa Duss Psychoanalytical Stories Test
Fatih Sönmez

ANKSİYETE NEVROZU OLARAK TANIMLANAN ÖZEL BİR SENDROMUN NEVRASTENİDEN AYRIŞTIRILMASININ NEDENLERİ ÜZERİNE
On The Grounds for Detaching A Particular Syndrome From Neurasthenia
Under The Description “Anxiety Neurosis”
Sigmund Freud / Çeviren / Translated by / Ayşe Elif Yavuz

İŞTAH VE EMOSYONEL BOZUKLUK
Appetite And Emotional Disorder
D.W. Winnicott
Çeviren /Translated by / Sinem Öztep Kuruoğlu

KİTAP TANITIM
Book Review
“Psychosomatic Medicine and The Rorschach Test”, Piero Porcelli, Psimática, 2004.
“Les phénomènes particuliers au Rorschach”, Frieda Rossel, Odile Husain,
Colette Merceron, Edit Payot Lausanne, 2005.

HABERLER
News

 
Türü: Araştırma
Fiyatı: 15.00 TL