Yansıtma 13
 

Psikopatoloji ve Projektif Testler Dergisi
I Ulusal Rorschach ve Projektif Testler Kongresi Özel Sayısı - I

 

İÇİNDEKİLER / Contents

SUNU
Presentation

BİR RUHSAL-TANI TESTİ OLARAK RORSCHACH: NEYİ TEŞHİS ETMEK?
The Rorschach Psychodiagnostic Test: Diagnosing What?
Bruce Smith / Çeviren: İrem Erdem Atak

PERİ MASALLARI TESTİ’NDE SAVUNMA MEKANİZMALARI
Defense Mechanisms on The Fairy Tale Test
Carina Coulacoglou / Çeviren: İrem Erdem Atak

TÜRK ERGEN POPÜLASYONUNDA RORSCHACH NORM ÇALIŞMASI
Turkish Normative Data for the Rorschach at Adolescence
Tevfika Tunaboylu İkiz / Neslihan Zabcı / Bengi Pirim Düsgör / İrem Erdem
Atak Ayşe Elif Yavuz / Sevim Purisa / Penbe Çağatay

ERGENDE OBSESYONEL NEVROZ BULGUSUNUN RORSCHACH TESTİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Evalution of Obsessional Neurosis in Sixteen Years Old Girl Through
Rorschach Test
Aslıhan Topyay

ŞİZOFRENİ HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİ VE İŞLEVSEL İYİLEŞME DÜZEYLERİNİN
RORSCHACH TESTİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
The Assessment of Quality of Life and Functional Improvement Levels of
Schizoprenia Patients With The Rorschach Test
Birgül Emiroğlu

ORGAN NAKLİ HASTALARININ RUHSAL DÜNYALARININ RORSCHACH TESTİ İLE
DEĞERLENDİRİLMESİ
The Evaluation of Psychic Processes of Organ Transplant Patients Through
Rorschach test
Zeren Okçuoğlu

ÇOCUK ÇİZİMLERİNİN PROJEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİNİN OKUL ORTAMINDA KULLANIMI
The Projective use of Child Drawings in Schools
Simge Boyacıoğlu / Osman Hakan Özpar

ERGENLİKTE BİLGİSAYAR BAĞIMLILIĞININ RORSCHACH KİŞİLİK TESTİNDEKİ
YANSIMALARI
Reflections of Adolescent Computer Addiction in Rorschach Test
Engin Eker / Hakan Serdar Şengül
ERGENLERDE ÜSTBENLİK YAPILANMASININ PROJEKTİF TESTLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Superego Structuring in Adolescence's Being Evaluated with Projective Tests
Neşe Karaca / Meltem Dursun

KENDİNE ZARAR VERME DAVRANIŞI OLAN BİR KIZ ERGENİN MAZOŞİSTİK YAPILANMASININ
RORSCHACH TESTİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
The Psychological Assessment of a Self-mutilative Adolescent Girl’s
Masohistic Structure with Rorschach Test
Olcay Tüzün Akgün

BİR BEDEN DİSMORFİK BOZUKLUK HASTASINDA RUHSAL SÜREÇLERİN RORSCHACH TESTİ
İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Evoluation of Body Dismorfic Disorder with Projective Tests
Özlem Akarsu

İNTİHAR GİRİŞİMİ SONRASI DEPRESİF YAKINMALARLA BAŞVURAN NARSİSİSTİK OLGUNUN
RORSCHACH TESTİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
The Evaluation of the Narcissistic Case Consulted with Depressive Complaints
after Suicide Attempt using the Rorschach Test
Z. Sezen Özütek

KUMAR BAĞIMLISI BİR VAKANIN PROJEKTİF TESTLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Evaluation of a Gambler with Projective Techniques
Zihniye Okray Kocabıyık

RORSCHACH DENEYİMİ VE SAVAŞ TRAVMASI
The Rorschach Experience and the War Trauma
Feramerz Ayadi

AİLE İÇİ ŞİDDET VE TRAVMANIN KADIN RUHSALLIĞINA ETKİSİ ÜZERİNE
The Effects of Domestic Violence and Trauma on the Female Psyche
Elif Zümrüt Bulamur

PSİKODİNAMİK AÇIDAN VAMPİRİZM
Psychodynamic Approach to Vampirism
Selin Coşkunsu Başer / Recep Tütüncü

PSİKOTİK KİŞİLİKLERİ PSİKOTİK OLMAYANLARDAN AYRIŞTIRMAK
Differentiation Of The Psychotic From The Non-Psychotic Personalities
W. R. Bion / Çeviren Pınar Padar

FİKRİ CANTÜRK HAKKINDA PSİKANALİTİK YORUM
Psychoanalytical Remarks on Fikri Cantürk
Neriman Samurçay

 
Türü: Araştırma
Fiyatı: 15.00 TL