Psikanaliz Yazıları 23
Donald W. Winnicott
Yayın Yönetmeni: Talat Parman

 

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

sunuş

presentation
TALAT PARMAN

önsöz preface
ELDA ABREVAY

bebek ve anne arasındaki mekânda öznenin yaratılması: winnicott’un çalışmalarına bir bakış
the creation of the subject in the intermediary space between the baby and the mother: a look at winnicott's works
RAŞİT TÜKEL

pediatriden psikanalize, insan doğasından psikanalitik keşiflere
from paediatric to psychoanalysis. from human nature to psychoanalytic discoveries
DİLEK ÖZER

bütünleşme/bütünleşmemişlik/bütünlüğün yitirilmesi
integration/unintegration/disintegration
LEVENT KAYAALP

winnicott’un kuramında regresyon
regression in winnicott’s theory
ELDA ABREVAYA

winnicott’un kuramında şiddet ve suçluluk
agression and guilt in winnicott’s theory
ZEHRA KARABURÇAK ÜNSAL

winnicott’un kuramında ergenlik
adolescence in winnicott’s theory
TALAT PARMAN

bana olan davranışınız sözcüklerden daha fazla önem taşır
your attitude towards me counts more than words
PHILIPPE JAEGER / ÇEVİREN / TRANSLATED BY: ÖZGE ERŞEN

ilkel duygusal gelişim
primitive emotional development
DONALD W. WINNICOTT / ÇEVIRENLER / TRANSLATED BY DİLEK ÖZER, PERGE AKGÜN, SUZİ MİZRAHİ

winnicott ve lacan arasında: psikanalizin öznesini geri çağırmak
between winnicott and lacan: reclaiming the subject of psychoanalysis
LEWIS ALLEN KIRSHNER / ÇEVİRENLER/TRANSLATED BY: NERGİS AKÜZÜM, PEYKAN GÖKALP

dosya ötesi

arkadaşla ilişkinin özgünlüğü ve ergenlikte aktarımın yapılandırıcı işlevi
the authenticity of friendship and the structuring function of transference in adolescence
FRANÇOIS RICHARD ÇEVİREN / TRANSLATED BY: LEVENT METE

psikanaliz ve gerçeklik: psikanalizde iç ve dış gerçeklik ve düşlem
psychoanalysis and reality: internal and external reality in psychoanalysis and phantasm
TALAT PARMAN

Yoram hazanı anısına / to the memory of yoram hazan

yoram hazan biyografi
yoram hazan’s biography
BESSI MESHULAM

ferenczi’den kohut’a: dillerin karışıklığından kendilik-nesnesine
ferenczi to kohut: from confusion of tongues to self-object
YORAM HAZAN / ÇEVİREN / TRANSLATED BY: AYŞE KURTUL

özetler
summaries

duyurular
new-announcements

 

 
Türü: Psikanaliz Yazıları 23 / Donald W. Winnicott
Fiyatı: 17.50 TL