İstanbul’da Kentsel Ayrışma

Künye

Kitap
İstanbul’da Kentsel Ayrışma
Yayına Hazırlayan: Hatice Kurtuluş
Kategoriler
Toplumbilim
Yay.Haz.
Hatice Kurtuluş
Sayfa Sayısı
308

Kitap Hakkında

İstanbul’da 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren süregelen mekânsal dönüşüm süreci, farklı etmenlere bağlı olarak, değişen hız ve nitelikte gerçekleşmektedir. Bu dinamikler arasında, toplumsal yapıda radikal değişmeler yaratan ekonomi politikalarının başat rol oynadığı, dünyanın pek çok metropoliten alanında olduğu gibi İstanbul’da da açıkça izlenmektedir. Bu mekânsal dönüşüm süreçleri, ulusal kalkınma stratejileri/politikaları ve mekânın bu öncelikler çerçevesinde edindiği rollere bağlı olduğu kadar, kentin tarihsel olarak hem ulusal hem uluslararası düzlemde yüklendiği rollere, sivil ya da kamusal aktörlerin farklı dönemlerdeki tercihleri, güçleri ve olanaklarına da bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Farklı ölçeklerde ortaya çıkan bu dinamikler yerel ölçekte varolan ya da yaratılan potansiyellerle harmanlanarak kentsel mekânı dönüştürmekte ve yeni makro-formu ortaya çıkarmaktadır.

Detaylar

  • 3. Hamur - Ciltsiz - 16 x 24 cm
  • Fiyatı: 29.00 TL