Toplumbilim 6

Künye

Kitap Adı
Toplumbilim 6
Nasreddin Hoca Özel Sayısı
Editör
Sayı Editörü: Cengiz Bektaş
Yayın Yönetmeni
Ali Akay
ISBN
2789786022632
Basım
Haziran, 1997
Sayfa Sayısı
126
Kategoriler
Toplumbilim
Toplumbilim Dergisi

Kitap Hakkında

İÇİNDEKİLER

Ali Akay
GİRİŞ / Introductıon

Cengiz Bektaş
Petek Göz/Compound Eye

Ali Akay
Komik İle Nükte Arasındaki Adam: Nasreddin Hoca
Between The Comical And The Wıtty: Nasreddın Hodja

İlhan Başgöz
Nasreddin Hoca Hikayeleri (Tarihsel Gelişme İçinde Bir Konular Analizi)

Pertev Naili Boratav
Nasreddin Hoca Fıkralarının Çeşitlenmelerinde Türlü Etkenler Üzerine

Alpay Kabacalı
Boratav'ın "Nasreddin Hoca'sına" Eleştirel Bakış Bütün Yönleriyle Nasreddin Hoca

Hüsrev Hatemi
Fıkra (Latife) Konusunun Kültürümüzdeki Yeri

Yusuf Çotuksöken
Ben De Nasreddin Hoca'dan Ve Hocalarımızdan Özür Diliyorum

Cengiz Bektaş
Nasreddin Hoca'nın Kenti, Evi

Jennifer Petzen
Notions of the body, power and gender in the nasreddin hoca stories
Nasreddin hoca anlatılarında güç, beden ve cinsiyet kavramları

Beki Bardavid
Bizim Hoca - Nasreddin Hoca

Mustafa Duman
Nasreddin Hoca Fıkralarının Oluşumu Üzerine Bir Araştırma

Kemal Özer
Nasreddin Hoca'ya Bakmak, Nasreddin Hoca'yla Bakmak

Mustafa S. Kaçalın
Kıyıda Kalmış Birkaç Latife

Muhsine Helimoğlu Yavuz
Nasreddin Hoca Fıkralarında Örtük Transaksiyon-İmalı İletişim

Sabri Alagöz
Bulgaristan Basınında Nasreddin Hoca

Emel Aşa
Kazak Türklerinde Nasreddin Hoca


Detaylar

  • Türkçe, 1. Hamur, Ciltsiz, 19 x 27 cm
  • Fiyatı: 18.- TL