Yansıtma 1-2

Künye

Kitap Adı
Yansıtma 1-2
Nevrozlar
Yayın Yönetmeni
Tevfika Tunaboylu İkiz
Kitap Tasarımı
Canan Suner
ISBN
2006001218732
Basım
İstanbul
Sayfa Sayısı
193
Kategoriler
Yansıtma

Kitap Hakkında

İÇİNDEKİLER/Contents

BAŞLARKEN
Editorial
Tevfika Tunaboylu Ikiz

ÖNSÖZ
Preface
Irving B.Weiner

SUNU
Presentation
Marianne Baudin

NEVROZ ÜZERİNE KISA ANIMSATMALAR
Brief Reminiscenes on Neurosis
Talat Parman

ÇOCUK VE HİSTERİ
Child and Hysteria
Levent Kayaalp

NEVROZUN RORSCHACH TESTİNDEKİ YANSIMASI
Neurosis in Rorschach Test
Tevfika Tunaboylu İkiz

NEVROZDA RUHSAL DÜZENLEME
The Psychic Organization of Neurosis
Marianne Baudin
Çeviren/Translated by Burçin Alsancak

BİR HİSTERİ OLGUSU
A Case of Hysteria
Marianne Baudin
Çeviren/Translated by Burçin Alsancak

ONBİR YAŞINDAKİ BİR ERKEK ÇOCUKTA OBSESYONEL NEVROZ BULGUSUNUN RORSCHACH TESTİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Evaluation of Obsessional Neurosis in Eleven Years Old Boy Through Rorschach Test
Ayşe Elif Yavuz

ÇOCUKTA HİSTERİ: BİR VAKA SUNUMU
Hysteria in Childhood: A Case Report
Neslihan Zabcı

BİR ERKEK HİSTERİĞİN RORSCHACH TESTİ İLE DEGERLENDİRİLMESİ
The Case of an Hysterical Male Through Rorschach Test
Bengi Pirim

FOBİK NEVROZ VE RORSCHACH
Phobic Neurosis and Rorschach
İrem Erdem Atak

BİR NEVROZ VAKASINDA BÜTÜNLEŞTİRİCİ EXNER SİSTEMİ İLE YAKLAŞIM
Interpretation of a Neurotic Case by Exner's Comprehensive System
Fatih Sönmez, Eylem Yıldız

YÖNLENDİRİLMEMİŞ OYUN TERAPİSİ UYGULANMIŞ BİR OLGU
A Case of Non-Directive Play Therapy
Burçin Alsancak

ÇOCUK ÇİZİMLERİNİ KLİNİK DEĞERLENDİRMEDEKİ YERİ
Children Drawing in Clinical Evaluation
Reyhan Bahçıvan Saydam

AİLE YAPILANMASINI ANLAMADA AİLE ÇİZ TESTİNİN KULLANILMASI
The Family Drawing Test To Evaulate The Family Structure
Funda Akkapulu Kaya

BİR HİSTERİK ERKEKTE AĞIR BİR YARI-ANESTEZİ OLGUSU GÖZLEMİ
Observation of a Severe Case of Hemi-Anaesthesia a Hysterical Male
Sigmund Freud
Çeviren/Translated by Bengi Pirim

BAZI ŞİZOİD MEKANİZMALAR ÜZERİNE NOTLAR
Notes on Some Schizoid Mechanisms
Melanie Klein
Çeviren/Translated by Ayşe Elif Yavuz

ÇOCUK ANALİZİ ÜZERİNE SEMPOZYUM
Symposium on Child Analysis
Melanie Klein
Çeviren/Translated by Ayşe Elif Yavuz

BİR PORTRE: PROF. DR. NERİMAN SAMURÇAY
A Portrait: Prof. Dr. Neriman Samurçay

HABERLER
News

Detaylar

  • Türkçe -1. Hamur- Ciltsiz 18x27
  • Fiyatı: 24.- TL