Yansıtma 13

Künye

Kitap Adı
Yansıtma 13
Rorschach ve Projektif Testler Kongresi Özel Sayısı 1
Yayın Yönetmeni
Tevfika Tunaboylu İkiz
Kitap Tasarımı
Canan Suner
ISBN
2789786006045
Basım
İstanbul 2010
Sayfa Sayısı
218
Kategoriler
Yansıtma

Kitap Hakkında

İÇİNDEKİLER contents

Sunu
Presentation

Bir ruhsal-tanı testi olarak rorschach: neyi teşhis etmek?
The Rorschach Psychodiagnostic Test: Diagnosing What?
Bruce Smith / Çeviren: İrem Erdem Atak

Peri Masalları Testi'nde Savunma Mekanizmaları
Defense Mechanisms on The Fairy Tale Test
Carina Coulacoglou / Çeviren: İrem Erdem Atak

Türk Ergen Popülasyonunda Rorschach Norm Çalışması
Turkish Normative Data for the Rorschach at Adolescence
Tevfika Tunaboylu İkiz / Neslihan Zabcı / Bengi Pirim Düsgör / İrem Erdem
Atak Ayşe Elif Yavuz / Sevim Purisa / Penbe Çağatay

Ergende Obsesyonel Nevroz Bulgusunun Rorschach Testi İle Değerlendirilmesi
Evalution of Obsessional Neurosis in Sixteen Years Old Girl Through
Rorschach Test
Aslıhan Topyay

Şizofreni hastalarında yaşam kalitesi ve işlevsel iyileşme düzeylerinin Rorschach testi ile değerlendirilmesi
The Assessment of Quality of Life and Functional Improvement Levels of
Schizoprenia Patients With The Rorschach Test
Birgül Emiroğlu

Organ nakli hastalarının ruhsal dünyalarının rorschach testi ile Değerlendirilmesi
The Evaluation of Psychic Processes of Organ Transplant Patients Through
Rorschach test
Zeren Okçuoğlu

Çocuk Çizimlerinin Projektif Değerlendirilmesinin Okul Ortamında Kullanımı
The Projective use of Child Drawings in Schools
Simge Boyacıoğlu / Osman Hakan Özpar

Ergenlikte bilgisayar bağımlılığının rorschach kişilik testindeki Yansımaları
Reflections of Adolescent Computer Addiction in Rorschach Test
Engin Eker / Hakan Serdar Şengül

Ergenlerde Üstbenlik Yapılanmasının Projektif Testlerle Değerlendirilmesi
Superego Structuring in Adolescence's Being Evaluated with Projective Tests
Neşe Karaca / Meltem Dursun

Kendine zarar verme davranışı olan bir kız ergenin mazoşistik yapılanmasının Rorschach testi ile değerlendirilmesi
The Psychological Assessment of a Self-mutilative Adolescent Girl's
Masohistic Structure with Rorschach Test
Olcay Tüzün Akgün

Bir beden dismorfik bozukluk hastasında ruhsal süreçlerin rorschach testi İle değerlendirilmesi
Evoluation of Body Dismorfic Disorder with Projective Tests
Özlem Akarsu

İntihar girişimi sonrası depresif yakınmalarla başvuran narsisistik olgunun Rorschach testi ile değerlendirilmesi
The Evaluation of the Narcissistic Case Consulted with Depressive Complaints
after Suicide Attempt using the Rorschach Test
Z. Sezen Özütek

Kumar Bağımlısı Bir Vakanın Projektif Testlerle Değerlendirilmesi
Evaluation of a Gambler with Projective Techniques
Zihniye Okray Kocabıyık

Rorschach Deneyimi Ve Savaş Travması
The Rorschach Experience and the War Trauma
Feramerz Ayadi

Aile İçi Şiddet Ve Travmanın Kadın Ruhsallığına Etkisi Üzerine
The Effects of Domestic Violence and Trauma on the Female Psyche
Elif Zümrüt Bulamur

Psikodinamik Açıdan Vampirizm
Psychodynamic Approach to Vampirism
Selin Coşkunsu Başer / Recep Tütüncü

Psikotik Kişilikleri Psikotik Olmayanlardan Ayrıştırmak
Differentiation Of The Psychotic From The Non-Psychotic Personalities
W. R. Bion / Çeviren Pınar Padar

Fikri Cantürk Hakkında Psikanalitik Yorum
Psychoanalytical Remarks on Fikri Cantürk
Neriman Samurçay


Detaylar

  • Türkçe -1. Hamur- Ciltsiz 18x27
  • Fiyatı: 28.- TL