Yansıtma 14

Künye

Kitap Adı
Yansıtma 14
Ulusal Rorschach ve Projektif Testler Kongresi Özel Sayısı - 2
Yayın Yönetmeni
Tevfika Tunaboylu İkiz
Kitap Tasarımı
Canan Suner
ISBN
2789786005994
Basım
İstanbul 2010
Sayfa Sayısı
157
Kategoriler
Yansıtma

Kitap Hakkında

İÇİNDEKİLER/Contents

Sunu
Presentation
Tevfika İkiz

Klinikte Projektif Testlerin Kullanımı Ve Terapötik Sürece Olan Katkısı
The Clinical Use of Projective Methods and Its Contribution To The Therapeutic Process
Neslihan Zabcı

Rorschach Testinin Kuramsal Temelleri
The Theoretical Background of the Rorschach Test
Bayhan Üge

İnsan Çizimlerinin Projektif Bir Yöntemle Değerlendirilmesi
The Evaluation of Human Drawings with a Projective Method
Funda Akkapulu Aydın

Kinetik (Hareketli) Aile Çizimlerine Ailenin Kültürel Yansıması
Cultural Reflection of Family to Active Family Drawings
Özge Metin, Elif Üstün

Olağandışı Bir Hastalık Öyküsünde Bedensel Belirtiler Ve Ölüm Dürtüsü Bağlamında Düşlemsel Yaşam
Bodily Symptoms And Death Drive in a Rare Illness within the Context of Psychic World
Ayşe Elif Yavuz

Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromunda (Tip I) Ruhsal Örgütlenme: Projektif Testlerin Katkısı
Psychic Organisation in Complex Regional Pain Syndrome (Type I): The Contribution of Projective Tests
Ayşe Elif Yavuz

Parafili Olgusunda Rorschach Ve Tematik Algı Testlerinin Psikodinamik Açıdan Değerlendirilmesi: Olgu Sunumu
An Evaluation of a Case of a Paraphilia with Rorschach and T.A.T.
Emine Turgut, Bekir Behlül İnal

Dehb Bulguları Gösteren Bir Çocuğun Projektif Tekniklerle Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi
Comparative Evaluation of a Child With ADHD Findings as Revealed in Projective Techniques
Emre Altınel, Elvan Gezen Ucur

Premenopoz Ve Rorschach Testi: Bir Vaka Çalışması
Premenopause and Rorschach Test: A Case Study
Fatma Kandemir

peri masalları testinin standardizasyon çalışmasında elde edilen faktörlerin vaka örnekleriyle sunulması
The Standardization Study of Fairy Tale Test and the Discussions of the FTT Factors With Case Examples
Büşra Tanık, İrem Erdem Atak

Alkol Bağımlılığı Tanısı Almış Bir Hastanın Rorschach Ve Tat İle Değerlendirilmesi
Diagnosed With Alcohol Dependency Evaluation of a Patient With The Rorschach And T.A.T.
Gözde Hatipoğlu

Sembiyotik İlişkiye Bir Örnek: Ana-Oğul Sembiyozu Bağlamında Rorschach Testinin Yorumlanması
An Example of a Symbiotic Relationship: A Rorschach Interpretation With in the Context of Mother-Son Symbiosis
Mine Turgay

Kişilik Örgütlenmesinde Psikotik Eğilimlerin Farklı Ölçümlerinin Karşılaştırılması
A Comparison of Different Measures of Psychotic Potential of Personality
Tamara Dzamonja-Ignjatovic, Bruce L. Smith
Çeviren/Translated by İrem Erdem Atak


Detaylar

  • Türkçe -1. Hamur- Ciltsiz 18x27
  • Fiyatı: 20.- TL