Yansıtma 18

Künye

Kitap Adı
Yansıtma 18
Sınır Patolojileri-2 Özel Sayısı
Yayın Yönetmeni
Tevfika İkiz
Kitap Tasarımı
Canan Suner
ISBN
2789786006038
Basım
İstanbul 2012
Sayfa Sayısı
160
Kategoriler
Yansıtma

Kitap Hakkında

İÇİNDEKİLER

Sunu
Presentation
Tevfika İkiz

Sınır durumlar: çağdaş fransız psikanalitik yaklaşımı ıı: Sentez ve tedavi
Borderline States: Contemporary French Psychoanalytic Approach II:
Synthesis and Treatment
Jean Yves Chagnon
Çeviren/Translated by Elif Aybay

Sınır Patolojilerde Nefretin Kökeni Üzerine
On the Origin of Hate in Borderline Pathologies
Neslihan Zabcı

Sınırda Yaşamak
"I don't want to die before I've tasted the sweetness of death..."
Vincent di Rocco
Çeviren/Translated by Zeren Okçuoğlu

Sınır işleyişler: ayrışmış bir benlik inşasında bazı kendine özgü Engeller ve başarısızlıklar
Borderline Functions: Specific Obstacles and Failures in Construction of a Separated Ego
Marie-Christine Pheulpin, Pascale Bruguière
Çeviren/Translated by Elif Yavuz Sever

Sınır İşleyiş Kavramının Sınırları: Rorschach Testi İle Değerlendirme
The Borders of the Borderline Concept: Assessment with the Rorschach Test
İrem Erdem Atak

Bir Sınır Örgütlenme Olgusunun İdeal Benlik Kavramı
Çerçevesinde Projektif Testlerle Değerlendirilmesi
Assessment of a Case of Borderline Personality Organization using Projective Tests
within the Scope of Ideal Ego
Ayşenur Bay Aytekin, İrem Erdem Atak

Ergenlik Yolculuğunda Sınır
The Limits of the Journey of Adolescence
Bengi Pirim Düşgör

Kronik bel ağrısı: ruhsal mı yoksa fiziki mi?
Chronic Back Pain: Psychic or Physical Pain?
Gülnihal Salgın, Tevfika İkiz

Parataksisler: Bazı Sınır Durumların Çalışılması Ve Analizi
The Parataxes: A Study and Analysis of Certain Borderline Mental States
Thomas Veenee Moore
Çeviren/Translated by Zihniye Okray

Yansıtma Üzerine
On Projection
Dorian Feigenbaum
Çeviren/Translated by Sözen İnak

Savunma Sürecinde Benliğin Yarılması
Splitting of the Ego in the Process of Defence
Sigmund Freud
Çeviren/Translated by Zihniye Okray

Psikanalitik kuram yetişkin eğitiminde psikopatolojiyi nasıl ele alır?
How can Psychoanalytic Theory Deal with Psychopathology in Adult Education?
Alper Şahin

Üniversitede Psikanaliz
Psychoanalysis at University
Catherine Chabert
Çeviren/Translated by Levent Mete

Detaylar

  • Türkçe -1. Hamur- Ciltsiz 18x27
  • Fiyatı: 20.- TL