Yansıtma 19

Künye

Kitap Adı
Yansıtma 19
II. Ulusal Rorschach ve Projektif Testler Kongresi Özel Sayısı - 1
Yayın Yönetmeni
Tevfika Tunaboylu İkiz
Kitap Tasarımı
Canan Suner
ISBN
2789786006052
Basım
İstanbul 2013
Sayfa Sayısı
184
Kategoriler
Yansıtma

Kitap Hakkında

İÇİNDEKİLER

Sunu
Presentation
Tevfika­ İkiz

Arkadaşımıza Uğurlama

Projektif Metotlar Ve Psikanaliz: Teşhis Ve Psikanalitik Tedavinin Birlikteliği
Projective Methods and Psychoanalysis: The Alliance of Diagnosis and Psychoanalytical Treatment
Catherine Chabert
Çeviren/Translated by Defne Satgan

Projektif Kliniğin Bağ Kuramının Anlaşılmasına Katkısı
The Contribution of Projective Clinical Work in the Understanding of the Object Relations
Salvatore Settineri-Carmela Mento
Çeviren­/­Translated­ by­ Sırma­ Arım

Yaşlılığın Ruhsal Dönüşümlerine Psikanalitik Ve Projektif Bir Yaklaşım
A Psychoanalytic and Projective Approach to Psychical Transformations of Old Age
Levent­ Mete

Rorschach Testinde Otistik Bulgular
Autistic Findings in the Rorschach Test
Neslihan ­Zabcı

Rorschach Testinin Varoluşsal Boyutları
Existential Dimensions of Rorschach Test
Murat Dinçer

Ergenlikte Kayıp
Loss in Adolescence
Irmak­ Güneş ­Saraç­-­Bengi­ Pirim­ Düşgör

Okb Tanısı İle Takip Edilen Bir Olgunun "Paranoid" Yapılanmasının Rorschach Testi İle Değerlendirilmesi
The Evaluation of a Case of Paranoid Organization Followed with an OCD Diagnosis
Gizem­ Cesur

Psikozun Sınır Tanımaz Yaratıcılığı
Limitless Creativity of Psychosis
Seval­ Birdal­-­Sinem­ Veldet

Anaokulunda Projektif Testler: Uygulama Koşulları Ve Sınırlılıklar
Projective Tests at Preschool: The Conditions and Limitations of Application
Sedef­ Tarçın­ Şakır

Bebekleri Yaşam Riski İle Yoğun Bakımda Olan Annelerin Ruhsallığının Projektif Çizim Testleriyle Değerlendirilmesi
Assessment of Psychology of Mothers whose Babies are in Intensive Care
with Risk of Death by Using Projective Tests
Öznur ­İnceoğlu ­Ari­-­Funda ­Akkapulu­ Aydın

Beş Yaşında Bir Erkek Çocuktaki Saldırgan Davranışların Altında Yatan Narsisistik Sorunsalın Rorschach Testi Ve Projektif Çizim Testleriyle Bulgulanması
Narcissistic Fragility of a Five-Year-Old Boy Manifesting Conduct Problems: The Contribution of Rorschach and Projective Drawing Tests
Sedef­ Tarçın­ Şakır­-­Neslihan­ Zabcı­-­Funda­ Akkapulu­ Aydın

Kısır Çiftlerin Stres, Uyum Olanakları Ve Duygusal Rahatsızlık Boyutlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Dimensions of Stress, Adaptive Resources and Emotional Disorders in Infertile Couples
Maria Clelia Zurlo
Çeviren­/­Translated­ by­ Levent­ Mete

Kısa rapor: ergen kendini neden "dövdürür"?
Brief Report: Why Does an Adolescent Get "Tattooed / Get Himself Beaten up"?
Defne­ Satgan­-­Seçil­ Ürkmez

Kısa Rapor: Kendine Zarar Vererek Sınırları Zorlayan Bir Olgu
Brief Report: A Case Challenging The Borders by Self-Mutilation
Raziye­ Kıvılcım­ Alınmış


Detaylar

  • Türkçe -1. Hamur- Ciltsiz 18 x 27
  • Fiyatı: 22.- TL