Yansıtma 20

Künye

Kitap Adı
Yansıtma 20
II. Ulusal Rorschach ve Projektif Testler Kongresi Özel Sayısı - 2
Yayın Yönetmeni
Tevfika İkiz
ISBN
2789786006007
Basım
İstanbul 2013
Sayfa Sayısı
164
Kategoriler
Yansıtma

Kitap Hakkında

İÇİNDEKİLER

Sunu
Presentation
Tevfika İkiz

Ergenlik Döneminde Psikotik Çöküş Üzerine Bir Vaka Çalışması
A Case Study on Psychotic Breakdown in Adolescence
Bengi Düşgör - Nesrin Ertürk

Beden Disformik Bozukluk Yakınmasından Borderlıne Yapıya
From Body Dysmorphic Disorder to Borderline Organization
Esma Karakurt - Gazanfer Korkut Erenci

Travma sonrası alopesi (saç dökülmesi) ve kekemeliğin rorschach Testi ile değerlendirilmesi
Evaluation of Stuttering and Alopecia by Rorschach Test After a Trauma
Talin Öcal - Neslihan Zabcı

Öğrenme güçlüğü tanısı almış çocukların simgeleştirme yetileri Üzerine bir çalışma
A Study on the Symbolisation Capacity of the Students Diagnosed with Learning Disability
Arzu Karabenli Bodet - Aslıhan Arıkan Dikçe - Pınar Pöge - Neslihan Zabcı

Suça sürüklenmiş, yuvada kalan ve aile yanında kalan üç grup Çocuğun çizim testleri ile değerlendirilmesi
Evaluation of Three Groups of Children with Drawing Tests: Children in Conflict with the Law, Children Under Protection and Children Living with their Families
Ahmet Yılmaz - Gaye Özmen - Funda Akkapulu Aydın - Naz Canabakan

Anksiyete Bozukluğu Tanısı Almış Çocuklarda Projektif Çizim Testleri
Projective Drawing Tests with Children Diagnosed as Anxiety Disorder
Gaye Özmen - Ahmet Yılmaz - Funda Akkapulu Aydın - Türkay Demir - R.Hülya Bingöl

Davranış Bozukluğu Olan Bir Erkek Çocuğun Çizim Testlerinde Annelik İşlevlerinin Bulgulanması
Assessment of Motherhood Functions in Drawing Tests of a Male Child with Conduct Disorder
Güneş Özen Urcan - Funda Akkapulu Aydın

Dissosiyasyonun Eşlik Ettiği Bir Psikoz Olgusu
A Case of Psychosis with Dissociative Symptoms
Ahmet Güler - Zeynep Güney

İlköğretimde Projektif Testler: "Unutulmuş Dil"İn Yansıması
Projective Tests at Elementary School: Projection of a Forgotten Language
Sevil Öney Uzunoğlu

Depresyonda Psikotik Semptomlar: Tedavi Öncesi Ve Sonrasında Projektif Testlerle Değerlendirme
Psychotic Symptoms in Depression: The Pre-Treatment and Post-Treatment Evaluation with Projective Techniques
İrem Erdem Atak

Obsesyonel belirtilerin paylaşıldığı bir anne çocuk ilişkisinde Nevrozdan sınır işleyişe doğru
From Neurosis to Borderline Functioning in a Mother Child Relationship with Shared Obsessional Symptoms
Neil Gülenay - İrem Erdem Atak

İnfertil çiftlerle psikolojik değerlendirme süreci: sorunsallar ve Yansımaları
The Process of Evaluation with Infertile Couples: Problems and Reflections
Maria Clelia Zurlo
Çeviren / Translated by Zeren Okçuoğlu

Yeme İle Kusmanın Sınırında Bir Yaşam
A Life on the Border of Eating and Vomiting
Nazlıhan Aktaş - Seçil Ürkmez


Detaylar

  • Türkçe -1. Hamur- Ciltsiz 18x27
  • Fiyatı: 19.- TL