Yansıtma 5-6

Künye

Kitap Adı
Yansıtma 5-6
Ergenlik
Yayın Yönetmeni
Tevfika Tunaboylu İkiz
Kitap Tasarımı
Canan Suner
ISBN
2789786005970
Basım
İstanbul, 2006
Sayfa Sayısı
262
Kategoriler
Yansıtma
Psikoloji

Kitap Hakkında

İÇİNDEKİLER

Sunuş
Presentation
Tevfika Tunaboylu İkiz

Ailenin Yaşamsal Döngüsünde Ergenlik Krizinin Yeri
The Place of Adolescent Crisis in the Life Cycle of the Family
Talat Parman

Ergenlikte Cinsel Kimlik Dalgalanmaları
The Fluctuations in Sexual Identity During Adolescence
Levent Kayaalp

Ergenlik Süreci Ve Kişisel Yüzleşmeye Olan İhtiyacı
Adolescent Process and the Need For Personal Confrontation
D. W. Winnicott
Çeviren/Translated by Çiğdem Köse

Otizm Ve Ergenlik
Autism and Adolescence
Panos Aloupis
Çeviren/Translated by Ayşenur Bay Aytekin

Psikopedagoji Ve Öznelleşme
Psychopedagogy and Subjectiveness
Teresa Rebelo
Çeviren/Translated by Bahar Kolbay

Ergenlik nevrozunun değerlendirilmesinde narsisizmin yeri:
Projektif Bir Aydınlatma
The Role of Narcissism in the Evaluation of Adolescent Neurosis: A Projective Clarification
Michèle Emmanuelli
Çeviren/Translated by Bahar Kolbay

Ergende Psikolojik İncelemenin Özellikleri Ve Sınırları
The Psychological Checkup with the Adolescent: Stakes and Limits
Michèle Emmanuelli
Çeviren/Translated by Burçin Alsancak Sönmez

Ergenlik Ve Rorschach Testi
Adolescence and Rorschach Test
Neslihan Zabcı

Ergenlik Ve Yeme Bozuklukları
Adolescence and Eating Disorders
Ayça Gürdal Küey

Bir Anoreksiya Olgusunun Projektif Testlerle Aile İçinde Değerlendirilmesi
The Evaluation of a Case of Anorexia Nervosa in the Family with Projective Tests
Bengi Pirim Düşgör

Madde Kullanımı: Ölümün Başka Yüzü
Drug Abuse: The Other Face of Death
Defne Tamar Gürol

Madde Bağımlılarında Psikosomatik Düşünce Biçiminin Rorschach Testi İle Değerlendirilmesi
Evaluation of Psychosomatic Thinking Process in Drug Addiction
Gözde Hatipoğlu

Ergenlikte Perseküsyon Endişesinin Gerçekliğe Uyumu Bozması Üzerine Bir İnceleme
A Research on the Persecution Anxiety's Disruption of the Adaptation to the Reality in Adolescence
Alin Onar

Kız Ergenlerde Kendine Zarar Verme Davranışının Rorschach Testi İle Değerlendirilmesi
Evaluation of Self Mutilation Behaviour in Female Adolescents
Fatih Sönmez

Gizil Döneme Ait Savunma Düzeneklerinin Üç Projektif Test İle Değerlendirilmesi
The Study of Defense Mechanisms in Children as Revealed in Three Projective Instruments
Tevfika Tunaboylu İkiz

Ergenlerde Gebelik Ve Annelik Üzerine Kısa Bir Gözden Geçirme
A Short Literature Review on Pregnancy and Motherhood in Adolescence
İrem Erdem Atak

Türkiye'de Projektif Testler İle Yapılan Çalışmalar
The Studies Using Projective Tests in Turkey

Yeme Bozuklukları İle Öfke Tarzı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
The Relationship Between Eating Disorders and Anger Expression Styles
Bengi Pirim Düşgör, Tevfika Tunaboylu İkiz, Ayça Gürdal Küey

Ergenlik Dönemine İlişkin Rorschach Bulgularının Klinik Açıdan Değerlendirilmesi
The Interpretation of Rorschach Findings of Adolescence Period by a Clinical Perspective
Refia Bakır Palabıyıkoğlu
Derleyen: Funda Akkapulu

Tat'de Manik-Depresif Örgütlenmenin İzleri
In Search of Manic-Depressive Organisation on the TAT: From the DSM-IV to Bleuler
Odile Husain, Nicole Reeves, Fabrice Choquet, Marie Chabot, Olivier Ravaz
Çeviren/Translated by Neslihan Zabcı

Stigmatizasyon İle Provakasyon Arasında Gizemli Bir Hastalık: Psikojenik Purpura
An Enigmatic Illness in-between Stigmatization and Provacation: Psychogenic Purpura
Ayşe Elif Yavuz

Savunma Psikonevrozları Üzerine Yeni Açıklamalar
Further Remarks on the Neuro-Psychoses of Defence
Sigmund Freud
Çeviren/Translated by Bahar Kolbay

Rüyalarında bile rorschach kartları gördüğü rivayet edilen adam: doç. Dr. Ph. Yani anastasiyadis
A man who Sees Rorschach Plates in His Dreams: Assist. Prof. Yani Anastasiyadis
Funda Akkapulu

Haberler
News
(Tanıtım Bülteninden)

Türkçe
262 s. -- 1. Hamur-- Ciltsiz -- 18 x 27 cm
İstanbul, 2006
ISBN : 2789786005970

Yayın Yönetmeni : Tevfika İkiz
Kapak Tasarımı : Canan Suner

Detaylar

  • Türkçe, 1. Hamur, Ciltsiz, 19 x 27 cm
  • Fiyatı: 29.- TL