Yansıtma 9-10

Künye

Kitap Adı
Yansıtma 9-10
Psikoz
Editör
Tevfika İkiz
ISBN
2789786005987
Basım
İstanbul, 2008
Sayfa Sayısı
248
Kategoriler
Yansıtma
Psikoloji

Kitap Hakkında

İÇİNDEKİLER

Sunuş
Presentation
Tevfika Tunaboylu İkiz

Yeni Başlayan Psikozların Psikanalitik Tedavisinde Yarılma Anları
The Splitting Moments in The Pyschoanalytic Treatment of Early Psychosis
Nicos Gougoulis
Çeviren/Translated by Elif Yavuz

Manik Tepeler Depresif Yamaçlar
Manic Hills, Depressif Slopes
Fatih Sönmez

Zihinsel Süreçler Ve Piktografik Temsil: Varsanısal (Halusinatif) Doyumdan İlk Nesne Deneyimlerine
Mental Processes and Pictografic Representation: From Hallucinative Satisfaction to the First Object
Feramerz Ayadi

Rorschach Ve Psikoz
Rorschach and Psychosis
Catherine Azoulay
Çeviren/Translated by Burçin Alsancak Sönmez

Psikozlarda düşünce bağlarına saldırı rorschach'da nasıl ifade bulmaktadır?
How is the Attack On Thinking Processes of Psychosis Expressed in Rorschach Test?
Marianne Baudin
Çeviren/Translated by Zeren Okçuoğlu

Şizofrenide Ketlenme: Psikolojik Testlerin Katkısı
Inhibition in Schizophrenia: Contribution of Psychological Tests
Benoit Verdon
Çeviren/Translated by Tevfika Tunaboylu İkiz

Sınır Kişilik Ve Psikoz Arasında: Projektif Testlerin Işık Tutuşu
Diagnosing Psychosis and Related Issues: Contribution of Projective Tests
Odile Husain, Fabrice Choquet, Mariette Lepage, Nicole Reeves, Marie Chabot
Çeviren/Translated by Ebru Yılmaz

Bağımlı Sınır Kişiliklerde Psikotik Düşüncenin Düzeyleri
The Levels of Psychotic Thinking in Dependent Borderline Personalities
Salvatore Settineri, Tziano Sola, Carmela Mento, Maria Truglio
Çeviren/Translated by Zeren Okçuoğlu

Şizofrenide Anne İle Olan İlişkiye Projektif Testlerle Bakış: Bir Vaka Çalışması
The Evaluation of a Case of Schizophrenia and Mother's Interactions with Projective Tests: A Case Study
Aslı Özlü, Ayla Yazıcı

Çocukluk Psikozu: Tarihçesi Ve Kavramsal Gelişimi
Childhood Psychosis: Historical and Theoretical Background
Bengi Pirim Düşgör

Psikotik Depresyon Ve Yetişkinlikteki Kaderi
Psychotic Depression and Its Vicissitudes in Adulthood
Elda Abrevaya

Çocukluk Psikozu Ve Projektif Testlerle Değerlendirilmesi
The Evaluation of Childhood Psychosis with Projective Tests
Neslihan Zabcı

Psikoz mu anti sosyal mi? Çocukta saldırganlığın incelenmesinde rorschach testinin katkısı
Psychosis or Anti-Social Tendencies? Contributions From The Rorschach Testing of Agresiveness in Childhood
Maria Abigail Souza, Rebeca Eugênia Castro
Çeviren/Translated by Tevfika Tunaboylu İkiz

Prepsikotik Ergenlerde Düşünce Süreçlerinin Rorschach Testi İle Değerlendirilmesi
Evaluation of Thinking Processes of Prepsychotic Adolescents with Rorschach Test
Tevfika Tunaboylu İkiz

Psikolojik Değerlendirme Ve Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeğinin Klinik Yorumu Yorumu
Psychological Evaluation and Clinical Evaluation of Wecksler Intelligence Scale for Children
Burçin Alsancak Sönmez

Sceno (Seno) Testi
Sceno Test
Neslihan Zabcı

Yüceltme Ve Tat Anlatıları
Sublimation and TAT Stories
Marion Peruchon, Isabel Orgiazzi, Billon Galland
Çeviren/Translated by Burçin Alsancak Sönmez

Vahşi Psikanaliz
Wild Psychoanalysis
Sigmund Freud
Çeviren/Translated by Jeni Palti

Psikanalizde Düş Yorumlamasının Ele Alınışı
The Handling of Dream-Interpretation in Psycho-Analysis
Sigmund Freud
Çeviren/Translated by Jeni Palti

Zihnin Ruh-Beden İle Olan İlişkisi
Mind and its Relation to the Psyche-Soma
D.W. Winnicott
Çeviren/Translated by Elif Yavuz

Manik Savunma
Manic Defense
D.W. Winnicott
Çeviren/Translated by İrem Erdem AtakDetaylar

  • Türkçe, 1. Hamur, Ciltsiz, 18 x 27 cm
  • Fiyatı: 28.- TL