Yansıtma 25

Künye

Kitap Adı
Yansıtma 25
XXI. Uluslararası Rorschach ve Projektif Yöntemler Kongresi - I
ISBN
ISSN: 1305-1210
Basım
İstanbul, 2016
Sayfa Sayısı
240
Kategoriler
Yansıtma

Kitap Hakkında

İÇİNDEKİLER / Contents

SUNU
Presentation
Tevfika İkiz

KLİNİK PSİKOPATOLOJİDE PROJEKTİF TEKNİKLER: GELİŞMELER, DOĞRULAMALAR, KARŞITLIKLAR
Projective Techniques in Clinical Psychopathology: Developments, Confirmations, Contradictions
Catherine Chabert / Çeviren / Translated by / Neval Sipahi

ŞİZOFRENİ VE DEPRESİF SORUNSALLAR
Schizophrenia and Depressive Problems
François-David Camps / Çeviren / Translated by / Levent Mete

PSİKOZ İÇİN YÜKSEK RİSKTE BULUNAN HASTALARIN RORSCHACH BÜTÜNLEYİCİ SİSTEM İLE EŞTANI DURUMLARININ BELİRLENMESİ: BİR VAKA SERİSİ
Identifying Comorbidities of Patients at Ultra-Hish Risk for Psychosis Using the Rorschach Comprehensive System
Naomi Inoue, Yuko Yorozuya, Tomoyuki Funatogawa, Taiju Yamaguchi, Naoyuki Katagiri, Naohisa Tsujino, Takahiro Nemoto, Masafumi Mizuno / Çeviren / Translated by / Alperen Ak

HİSTERİK HASTALARDA KADINSILIĞIN REDDİ: METAPSİKOLOJİK KAVRAMIN EVRİMİ
Refusal of Feminine in Hysterical Patients: Evolution of a Metapsychological Concept
Marielle Vuillod / Çeviren / Translated by / Seval Birdal

TEMATİK ALGI TEKNİKLERİNDE (TAT'LER) NİCELİKSEL KODLAMA SİSTEMİNE İLİŞKİN PSİKOMETRİK SORUNLAR
Psychometric Problems Related to Quantitative Scoring Systems in Thematic Apperceptive Techniques
Sharon Rae Jenkins / Çeviren / Translated by / Olcay Tüzün Akgün

JİNEKOLOJİK PELVİK KANSERİNİN KADIN CİNSELLİĞİ ÜZERİNDEKİ PSİKOLOJİK ETKİSİ: KADINLARIN RUHSAL İŞLEYİŞİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMAYLA PROJEKTİF TESTLERİN KARŞILAŞTIRILMASI
The Psychological Impact of Gynecological Pelvic Cancer on Female Sexuality: The Comparison of Projective Tests on a Study About the Psychic Functioning of Women
Elisa Venturini / Çeviren / Translated by / Yeliz Polat Hoca

PAYLAŞILAN BİR ANNESEL BAĞIN YARATILMASI DENEYİMİNE İLİŞKİN OLASI UYUM VE UYUMSUZLUKLAR: KLİNİK BİR VAKANIN YORUMLANMASI
Possible Matches and Mismatches Related to the Experience of Creating a Shared Maternal Bond: The Interpretation of a Clinical Case
Thamires da Silva Souto, Jacqueline Santoantonio, Latife Yazigi
Çeviren / Translated by / Neval Sipahi

BABASAL ENSEST TRAVMASININ ETKİLERİNİN KLİNİK VE PROJEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ - MAZOŞİZMİN ETKİSİ
Paternal Incest and Feminine Perverse Masochism: A Clinical Case Study
Anne-Valérie Mazoyer, Marjorie Roques, Didier Drieu, Fanny Montant
Çeviren / Translated by / Gizem Kural

HAPİS CEZASI VEYA YAKIN GÖZETİM İÇERMEYEN HÜKÜMLERE UYMAYAN ÇOCUKLAR KİM? RORSCHACH TESTİ İLE YAPILAN BİR BREZİLYA ÇALIŞMASI
Who are the Children that do not Obey the Non-Custodial Orders? A Brazilian Study with the Rorschach Test
Rebeca Eugênia Fernandes de Castro, Maria Abigail de Souza
Çeviren / Translated by / Meltem Kurutaş

NEVROTİK DURUMUN PSİKOTİK GÖRÜNÜMÜ: RORSCHACH İLE ANALİZ
Psychotic Appearance of Neurotic Condition: A Rorschach Analysis
Esma Karakurt

FOBİK OBSESİF NEVROZUN RORSCHACH İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Evaluation of a Phobic Obsessive Neurosis with Rorschach
Ayşen Maraş, Filiz Özekin-Üncüer

TUTULAMAYAN YAS
Unmourned Loss
Mine Turgay, Esin Uzun Oğuz

NESNE İLİŞKİLERİ ODAKLI TERAPİ ÖNCESİ VE SONRASI ANNE İMGESİNİN RORSCHACH TESTİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Assessment of Mother Image with the Rorschach Test Before and After Object Relations Focused Psychotherapy
Burçin Cihan, İncila Gürol-Işık, İrem Erdem-Atak

BİR İLKEL ISTIRAP TASARIMI SAHNESİ OLARAK TECAVÜZ
The Sexual Assault as a Scene of Representation of the Primary Distress
Magali Ravit / Çeviren / Translated by / Sanem Tayman

ERGENLIK: 21. YÜZYILDA ERGENLER NASILDIR?
Adolescence: What are Adolescents Like in the XXI Century?
Matilde Ráez / Çeviren / Translated by / İrem Temel

YEME BOZUKLUĞU GÖSTEREN BORDERLINE ERGENLERDE RUHSAL İŞLEYİŞİN ÖZELLİKLERİ: TERAPÖTİK PERSPEKTİFLER
The Characteristics of Psychological Functioning of Adolescents Diagnosed with Eating Disorders; Theurapeutic Perspectives
A. Cohen de Lara, C. Hurvy, S. Vibert, A. Pham-Scottez, M. Speranza, M. Corcos
Çeviren / Translated by / Neval Sipahi

ERGENLİK DÖNEMİNDE KENDİNE ZARAR VERME DAVRANIŞLARININ DERİ-BEN ÜZERİNDEN SINANMASI: PROJEKTİF ÖĞELERİN AÇIKLAMASI
The Testing of The Skin-Ego in Teenager Self-Harm: Clarification Of The Projective Elements Implied
Catherine Matha / Çeviren / Translated by / Gülce Fıkırkoca

NARSİSİZMİN NEVROTİK VE SINIR DURUM ERGENLERDE PROJEKTİF TESTLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ: NEVROZ VE BORDERLINE TANISI ALMIŞ KIZ ERGENLERDE NARSİSİZMİN PROJEKTİF TESTLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ
The Evaluation of Narcissism in Adolescence: A Comparison Between Neurotic and Borderline Adolescent Girls with the Projective Tests
Caroline Hurvy, Marjorie Roques / Çeviren / Translated by / Elif Aybay

TERSİNDEN BİR AİLE ROMANSI: EVLAT EDİNMEK İSTEYEN ÇİFTLERLE RORSCHACH ÇALIŞMASI
A Reversed Fantasy of Family Romance: Rorschach Study of Adoptive Parents
Seval Birdal, Güneş Tuğaltay

BAĞIMLILIĞIN PROJEKTİF TESTLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Evaluation of Addiction by Using Projective Tests
Gözde Hatiboğlu

Detaylar

  • 1. Hamur - Ciltsiz - 18,5 x 27,5
  • Fiyatı: 28.- TL