Psikanaliz Yazıları 36

Künye

Kitap Adı
Psikanaliz Yazıları 36
Psikanaliz ve Yorum
Sayfa Sayısı
195

Kitap Hakkında

İçindekiler / Contents

sunuş
presentation
TALAT PARMAN

önsöz
preface
VEHBİ KESER

psikanalizde yorum kavramı üzerine
on interpretation concept in psychoanalysis
VEHBİ KESER

akla takılan melodileri yorumlamak:
kuramsal ve klinik nirengi noktaları
interpreting the haunting melodies:
theoretical and clinical reference points
JEAN-MICHEL VIVES Çeviren/ Translated by ÖZEN ALEMDAR

yorum derken
when we say interpretation
GÖKÇEN YILDIZ

ogden’in yorumu:
divan, analitik üçüncü, düşleme ve yorum
ogden’s interpretation:
the couch, the analytic third, reverie and interpretation
NESRİN KOÇAL

winnicott, kucaklama ve yorum
winnicott, holding and interpretation
Z. ÖZLEM TUNCAY
“toplamda ben olmak”:
matematiğin psikanalitik yorumu
“sum, i am”:
the psychoanalytic interpretation of mathematics
ALİ ALGIN KÖŞKDERE

dövmeyi yorumlamak
interpretation of tattoo
HATİCE AKOVA


dosya ötesi / other topics

wolfgang amadeus mozart ve oyun
wolfgang amadeus mozart and play
HANDE KILINÇ KUNT

juliet mitchell’in kardeşler işareti ve yasa anlayışı
üzerine freud metni bağlamında bazı notlar
some notes on mitchell’s mark of siblings and
conceptualization of law in the context of freud’s texts
İLKER ÖZYILDIRIM

psikanaliz derneğinde otorite sorunsalı
the question of authority in a psychoanalytical association
TALAT PARMAN

formasyon modelleri: fransız modeli ve zorlukları
training models: the french model and its challenges
ALAIN GIBEAULT Çeviren/ Translated by Evrem Tilki

ingilizce özetler
summaries

etkinlik duyuruları
activities

Detaylar

  • Fiyatı: 21.- TL